Fridays En Pod Om Allt

En Pod Om Allt

203 Episodes | Society & Culture
Det här är en podcast som utforskar Personality Engineering, konsten att förstå, kartlägga och designa om tankar, känslor och beteenden. Vi som utforskar har ägnat fyra år åt modellen som heter Beteende-Kompassen och är Fredrik Praesto och Ulf Sandström - Praesto Sandstrom

Episodes

Det här är en podcast som utforskar Personality Engineering, konsten att förstå, kartlägga och designa om tankar, känslor och beteenden. Vi som utforskar har ägnat fyra år åt modellen som heter Beteende-Kompassen och är Fredrik Praesto och Ulf Sandström - Praesto Sandstrom.