NNO - Po stronie odpowiedzialności

A podcast by: nienieodpowiedzialni
NNO to miejsce rozmów, społeczność i ośrodek niezależnych treści. Do rozmów, dyskusji i debat prowadzonych w NNO zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli szeroko rozumianej nauki – filozofów, etyków, psychologów, socjologów, działaczki i działaczy praw człowieka, ekologów oraz liderki i liderów biznesu

100 Episodes

NNO to miejsce rozmów, społeczność i ośrodek niezależnych treści. Do rozmów, dyskusji i debat prowadzonych w NNO zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli szeroko rozumianej nauki – filozofów, etyków, psychologów, socjologów, działaczki i działaczy praw człowieka, ekologów oraz liderki i liderów biznesu. Mamy też u nas miejsce dla artystów, sportowców. Wszystkich ludzi, którzy wywierają wpływ na jakim nam zależy. Tworząc treści stawiamy ważne dla jednostek i społeczeństwa pytania i wspólnie szukamy na nie odpowiedzi: → Co wnosimy i czego oczekujemy od społeczeństwa? → Co może nam pomóc budować dobre życie zawodowe, obywatelskie i prywatne? → Jak działa biznes? Czy jest partnerem dla społeczeństwa, pracowników? Czy szanuje środowisko naturalne? → Co wspólnie możemy zrobić dla świata? Czy jesteśmy za niego odpowiedzialni/odpowiedzialne? Szukając odpowiedzi na te i podobne pytania chcemy Was inspirować do myślenia i działania, zgodnie z hasłem – ZOBACZ, ZROZUM, ZMIENIAJ. Chcemy razem z Wami poszukiwać i odkrywać lepszy wymiar życia społecznego i biznesu, niż te, które znamy. Chcemy stawać się lepszymi ludźmi. Zbierać doświadczenia wynikające z działania na rzecz dobra wspólnego.