Extra-repris: Förbereda barn för samhällskris

Lars intervjuar Anna Teljfors på MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, om hur vi kan förbereda barn på samhällskriser. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Två legitimerade psykologer diskuterar ämnen relevanta för föräldrar och pedagoger såsom barns psykiska hälsa, föräldraskap, föräldrastilar, barnuppfostran och barnkultur. Liv är leg psykoterapeut, och Lars är forskare, och tillsammans ser vi till att ge råd och info som är både användbara och grundade i vetenskapliga studier.​ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.