Episode 3: Digitalisering i barnehagen – hvordan kan digitale verktøy brukes i barnehagen?

Digbart – UiS podkast - A podcast by Universitetet i Stavanger

Categories:

I denne tredje episoden av Digbart er vi nysgjerrige på hvordan digitaliseringen påvirker de minste barna, de som går i barnehagen, og hvordan de ansatte ser på bruk av digitale verktøy.  To av våre ansatte i Didaktisk digitalt verksted (DDV) er barnehagelærerstudenter. I programposten «Verktøykassa» presenterer Liv Ingeborg Tengesdal og Caroline Eltervåg sine tanker om temaet. Vi tok og turen til Tyrihans barnehage i Stavanger og intervjuet pedagogisk leder Lillian Jensen Hein, for å høre hvordan de bruker digitale verktøy i deres barnehage. Til slutt inviterte vi tre forskere fra UiS inn i studio, førsteamanuensis Trude Hoel fra Lesesenteret, Anne Kristine Solberg Runestad, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning og Marianne Larsen Undheim, stipendiat ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Alle tre forsker på barnehage og bruk av teknologi. Vi spurte dem om hvordan digitalisering kan brukes på en positiv og lærerik måte i landets barnehager. Enjoy! Didaktisk digitalt verksted (DDV) på UiS er en annerledes læringsarena med utforskning og eksperimentering av ny læringsteknologi som kan brukes i undervisning i skolen. Vårt verksted er en del av lærerutdanningen, helt fra barnehagelærerutdanning og opp til lektorprogrammet og skal være med på å fremme lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse. DDV er en del av Future Classrom Lab (FCL) og Utdanningsdirektoratets nettverk «Framtidens klasserom i lærerutdanningene». Vi ønsker at studenter skal tenke helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av undervisningsrom i samspill med teknologi. Informasjon om Didaktisk digitalt verksted (DDV) Nettside: www.uis.no/ddv E-post: [email protected] Facebook: www.facebook.com/ddvuis/ Instagram: www.instagram.com/ddv.uis/ Telefon: 413 90 976

Visit the podcast's native language site