8. episode, «Fra Fritt Fiske til Arrest»

«FISKERIBØLGEN» - en podkast av Åshild Eliassen og Rigmor Anna Dava - A podcast by Åshild Eliassen og Rigmor Anna Dava

Categories:

Pensjonert fiskeskipper Sigve Larsen er hovedperson i «Fra Fritt Fiske til Arrest». I saftige ordelag forteller han om måter å overleve på da torskekvotene var så lave i 1990 at flere fiskebåter gikk konkurs. Selv ble Larsen arrestert for ulovlig salg av fisk i Harstad etter at kontrollverket kom om bord. I hui og hast jaget Larsen sønnen, Yngve, på land med tusenvis av svartpenger skjult på kroppen. Rett etter entret tre politikonstabler båten og tok beslag i fangsten.   Spørsmålet er om kvotene ble satt for lavt i 1990? Verdens største torskestamme befinner seg i Barentshavet. Norge og Russland har forvaltet denne torskestammen forbilledlig i rundt 50 år, men hva skjer i dagens spente situasjon?  Et knippe eksperter uttaler seg om forvaltning og fiskeripolitikk: professor emeritus i havrett Peter Ørebech, seniorforsker ved Fridtjov Nansens institutt, Anne-Kristin Jørgensen, tidligere havforsker Jens-Eric Eliassen og pensjonert fiskeskipper Tor Wold, som har vært leder i Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag og Reguleringsrådet. Episoden er laget av Åshild Eliassen. Lyddesign: Øystein Vesaas