Skatteslöseriet — med Christian Ekström

GRÖNING & BLOMGREN UTANFÖR - A podcast by Svenska Epoch Times - Thursdays

Categories:

Har du någonsin undrat vart dina skattepengar egentligen tar vägen? Hur påverkar offentliga bidrag och politiska styrmedel demokratin? Hur fungerar ansvarsutkrävandet inom politiken?Slösaktig offentlig förvaltning, opinionsmanipulation och Sverige sämst i Norden i korruptionsindex. Hör om kontroversiella donationer och ofullständiga miljardprojekt med Christian Ekström, vd på Skattebetalarnas förening, där han bjuder på några av vinnarna i tävlingen "Årets Värsta Slöseri". Podden produce...

Visit the podcast's native language site