442. Den stora oredans tid

Historiepodden - A podcast by Acast

Categories:

En gång i tiden, under det tidiga 1600-talet, hade svenska kungar ambitioner om att göra sig själva eller sina släktingar till rysk tsar. Detsamma gällde de polska kungarna, som i sin tur var de svenska kungarnas nära släktingar. Det hela är rörig, och då är det ändå ingenting mot den politiska röran i Ryssland som gjort att Östersjögrannarna börjat slipa sina knivar.Läslista:Smirnov, Alexej, Den svenske tsaren, Karneval förlag, Stockholm, 2017Hosking, Geoffrey, Ryssland: folk och imperium 1552-1917, Historiska media, Lund, 2003Larsson, Lars-Olof, Arvet efter Gustav Vasa: berättelsen om fyra kungar och ett rike, Prisma, Stockholm, 2005Bodin, Per-Arne, Ryssland: idéer och identiteter, Norma, Skellefteå, 2000m fl... Lyssna på våra avsnitt fritt från reklam: https://plus.acast.com/s/historiepodden. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Visit the podcast's native language site