2. Kulturarvet - vårt gemensamma minne

Kulturmännen - A podcast by Anders Rydell & Gunnar Ardelius

Categories:

I det andra avsnittet av Kulturmännen närmar vi oss tanken på vårt eftermäle och snuddar vid dödsångesten. Hur kommer det vi skriver uppfattas av våra barn? Anders läser ur sin nya bok ”Förgör de falska gudarna”, om förödelsen i Palmyra. Vilken kultur överlever, hur utnyttjas kulturarvet i politiska syften och hur hänger det ihop med ett lands försvarsvilja? Tunga ämnen, men vi är på gott humör! 

Visit the podcast's native language site