Kan man be utan Gud?

Lördagsmorgon med Bea och Micke - A podcast by Beatrice Karinsdotter och Micke Gunnarsson - Saturdays

Categories:

Är det möjligt att be utan en tro på Gud? Och kan man närma sig bön utan att traditionellt sett betrakta sig som religiös? Idag utforskar vi bönen ur ett oväntat perspektiv. Vi tittar på vilken betydelse bön har i våra egna liv och undersöker dess mångfacetterade betydelse – kanske är det mer till den än vad vi först antagit. Välkomna till Lördagsmorgon med Bea & Micke – där vi talar om livet, kärleken och sökandet efter mening bortom de givna svaren. Vill du dela med dig av dina tankar eller ställa en fråga? Tveka inte att nå ut till oss. Bea finns på www.trainingforlove.com och Micke på www.mickegunnarsson.se. Vi ser fram emot att höra från er!

Visit the podcast's native language site