Moderna konflikter: Drömmen om ett enat Irland

En podcast om Brexit, men också om dess koppling till den moderna konflikten i Nordirland som kallas för The Troubles. Även om den långa, gemensamma historien mellan Irland och Storbritannien innan Nordirland kom till, och hur vardagen ser ut i regionen efter den avslutade konflikten. Eller, är den verkligen avslutad? Denna radioproduktion är ett gymnasiearbete gjort av mig, Josephine Pahlman. De källor som har använts som underlägg för informationen som finns i programmet finns här: https://docs.google.com/document/d/1Y3nxEo5hkxP5QiO0qZw5AKiKBJGhccGsIsr1hMwXWK8/edit?usp=sharing Medverkar i programmet gör även Daniel Alling, radiokorrespondent i Sveriges Radio för Storbritannien och Irland, Fredrika Larsson, doktorand i historia, och Michael Miskelly, född och uppväxt i Nordirland.

Om Podcasten

Podcast by Josephine Pahlman