En smertefuld affære

Nationens mareridt - A podcast by Ally & Ude og hjemme - Wednesdays

Samme dag som Elaine O’Hara udskrives fra et psykiatrisk hospital forsvinder hun sporløst. Alle tror, at hun har begået selvmord. Indtil året efter, hvor sandheden kommer frem på grund af et skifte i vejret..

Visit the podcast's native language site