Vaikuttavuuden tutkiminen ja mittaaminen sosiaalipalveluissa: Vieraana Sari Rissanen

Terve! - A podcast by Terve! Podcast

Mikä on vaikuttavuuden tutkimuksen ja kehittämisen tämänhetkinen tila laajemmin suomalaisissa sosiaalipalveluissa? Miten sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden arviointi eroaa terveydenhuollon vaikuttavuusmittauksesta? Mikä on Vaikuttavuuden talo? Vieraana Sari Rissanen, Itä-Suomen yliopisto.

Visit the podcast's native language site