Valo taivaalta - Travis Waltonin tapaus vuodelta 1975

Ufo-asiaa - A podcast by Ufo-asiaa

Categories:

Metsuriryhmä palaa metsätyömaaltaan kotiin marraskuussa 1975, kun he näkevät hakkuuaukiolla oudon valon ja oudon aluksen. Yksi heistä lähtee katsomaan alusta lähempää, ja kuinka kävikään?

Visit the podcast's native language site