پادکست زن که باشی | Zankebashi

A podcast by Sahar

Categories:

3 Episodes

  1. زندگی جدید من

    Published: 10/22/2021
  2. اپیزود دوم: سلامت و زیبایی پوست

    Published: 7/14/2019
  3. اپیزود اول: ازدواج بدون شکست با تئوری انتخاب

    Published: 6/4/2019

1 / 1

‏‏‏‏‏‏‏‏‏زندگی بهتر با اطلاعات بیشتر با دقت یک زن زن که باشی پادکستی هست با هدف یادگیری در مورد چیزهایی که برای همه مهمه از نگاه یک زن. اینجا در مورد جذاب بودن و قوی تر شدن با توسعه مهارت های شخصی و افزایش اعتماد به نفس صحبت می شه و در هر قسمت قراره چند پله به رویاهامون نزدیک تر بشیم. میزبان شما در این پادکست، سحر هست که عاشق یادگیریه و با صبر و حوصله، یافته هاشو با بقیه به اشتراک میذاره.