50 meter från byggnaden

A podcast by: 50 meter från byggnaden
En pod om vetenskap och onödigt vetande. En bildningsresa i vetenskapens värld med fokus på teori, metod och grunden för vetenskap

45 Episodes

En pod om vetenskap och onödigt vetande. En bildningsresa i vetenskapens värld med fokus på teori, metod och grunden för vetenskap.