Den sjunde juni

Den sjunde juni

Samtal och poetiska betraktelser med berättelser om livet. Det handlar om konstnärligt skapande, pedagogik, solidaritet, humanism och hembygd

Episodes

Samtal och poetiska betraktelser med berättelser om livet. Det handlar om konstnärligt skapande, pedagogik, solidaritet, humanism och hembygd.