Embrace her

Embrace her

24 Episodes | Business Comedy Health
Två tjejer i början av karriären. Vi vill sprida lust, mod och erfarenheter trots att vi är under 30år och inte är ekonomiskt oberoende

Episodes

Två tjejer i början av karriären. Vi vill sprida lust, mod och erfarenheter trots att vi är under 30år och inte är ekonomiskt oberoende. Ärlighet, transparens och skratt har präglat våra karriärer hittills, så det kommer vi att fortsätta med i den här podden.