Framåtlutad med Simon Holst

A podcast by Simon Holst - Wednesdays

Categories:

57 Episodes

 1. 056 Scott Wilson on the legal aspects of salvation, apostolic ministry and the human heart always finding its way

  Published: 5/1/2024
 2. 055 Jeanette Ingemarsson om att bo i Kina, svårigheten med kommunikation och bli trygg i sin föräldraroll

  Published: 4/3/2024
 3. 054 Olof Edsinger om att vara en klar och genomtänkt röst i svåra frågor, identitetsförvirringen i sekulariseringens tidevarv och vilka ”Guds söner” i 1 Mos 6 egentligen var.

  Published: 3/6/2024
 4. 053 Piotr Zettinger om att överleva förintelsen, skiljas från sina föräldrar som fyraåring och smugglas ut ur Warszawas ghetto genom kloakerna

  Published: 1/27/2024
 5. 052 Ulrica Stenstrand om att kombinera driv med omsorg, våga sticka ut i mängden och orka vara kvar när andra lämnar

  Published: 1/3/2024
 6. 051 Göran Lennartsson om julevangeliets historicitet, huruvida kyrkan föddes på pingstdagen och om judarna fortfarande är Guds folk

  Published: 12/6/2023
 7. 050 Simon Holst om förvandlingen av Sveriges äldsta pingstförsamling, hur du får ut det mesta av ditt team och podcastens svåraste bibelquiz

  Published: 11/1/2023
 8. 049 Flavia Perez om att leda gängkriminella till tro på Jesus, att inte exploatera den personliga berättelsen och hur vi kan ersätta jakten på nästa kick

  Published: 10/4/2023
 9. 048 Per Ewert om hur Sverige blev världens mest sekulär-individualistiska land, varför det behövs kristna tankesmedjor och hur det är att utstå vass kritik offentligt.

  Published: 9/6/2023
 10. 047 Layla Nahavandi on all things pentecostal, growing up in a Muslim family and being part of the phenomena TheosU

  Published: 8/3/2023
 11. 046 Ulf Ekman om han funderar över sitt legacy, de tio åren som gått sedan konverteringen och Katolska kyrkans historiska relation till judarna

  Published: 7/4/2023
 12. 045 Ulrik Josefsson om att vara ny rektor på ALT, pingströrelsens förändrade självbild och utmaningen att resa upp tjänstegåvor.

  Published: 6/7/2023
 13. 044 Sophia Barrett on planting, growing and leading one of UKs largest churches, not sleeping for eight months and the profound discovery of true identity.

  Published: 5/3/2023
 14. 043 Henrik Åström om homosexualitet, att stå kvar i en klassisk äktenskapssyn när samhället säger något helt annat och vikten av att komma vidare från teologi till bemötande

  Published: 3/22/2023
 15. 042 Niclas Öjebrandt om homosexualitet, viljan att skapa ett gott hem för HBTQ-personer i kyrkan och alternativa sätt att tolka Bibelns texter om samkönade handlingar.

  Published: 3/15/2023
 16. 041 Ray Baker om att vara homosexuell, läsa över hundra böcker i ämnet och utifrån sin kristna övertygelse avhålla sig från samkönade relationer och leva tillsammans med en kvinna

  Published: 3/8/2023
 17. 040 Martin Zackrisson Klaar om att vara homosexuell, hitta Jesus i frikyrkan och vigas två gånger av samma präst, först med en kvinna och sedan med sin man

  Published: 3/1/2023
 18. 039 Andreas Frankner om att vara missionär på Kolahalvön, åren i United och att vara en first class second man

  Published: 2/1/2023
 19. 038 Lina Nielsen om att vinna racet till unga människors sinne, bevara sitt hjärta i tillväxt och kritik och vänja sig vid att se sig själv som pastor

  Published: 1/4/2023
 20. 037 Göran Reierstam om varför kyrkans byggnader sett ut som dom gjort genom historien, att starta kristen radio för ickekristna och inte ge upp i kampen mot religionsfobi

  Published: 12/7/2022

1 / 3

Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Simon Holst, huvudpastor i Bet:L möter pastorer, författare, ledare, entreprenörer och innovatörer i ett fördjupat och avslappnat format.

Visit the podcast's native language site