Fredspodden

A podcast by: Svenska Freds och Skiljedomsföreningen
Fredspodden är en podd som avhandlar frågor om fred, nedrustning och vapenexport. Sedan starten 1883 verkar Svenska Freds outtröttligt för freden

27 Episodes

Fredspodden är en podd som avhandlar frågor om fred, nedrustning och vapenexport. Sedan starten 1883 verkar Svenska Freds outtröttligt för freden. Vi tror alltid och utan undantag på ickevåld och fredlig konflikthantering. Vi granskar och påverkar beslutsfattare, vi stödjer fredskrafter i internationella samarbeten och lokala fredsorganisationer i konfliktområden. Vi skapar engagemang, förutsättningar för och visioner i det gemensamma arbetet för hållbar fred i världen.