Hem och Härd

A podcast by: Hem och Härd
Uppdragsbeskrivning för Podcasten Hem och HärdNya avsnitt skapas sporadiskt.Vi gör en podcast för att uppmuntra Svenska kvinnor att söka en mer traditionell identitet och roll i samhället

75 Episodes

Uppdragsbeskrivning för Podcasten Hem och HärdNya avsnitt skapas sporadiskt.Vi gör en podcast för att uppmuntra Svenska kvinnor att söka en mer traditionell identitet och roll i samhället. Vi vill även ha en dialog om hur kvinnor på bästa sätt kan stödja de män som kämpar för ett bättre samhälle.Vi vill skapa en aktiv dialog om hur vi kan läka den idag djupt skadade relationen mellan män och kvinnor. Vi vill utforska hur vi ska kunna hjälpa män och kvinnor i Sverige idag att kunna knyta an med varandra på ett sätt som leder till långvariga, lyckliga, romantiska relationer av hög kvalitet, och i förlängningen av detta, harmoniska familjer med många, lyckliga, sunda barn.