Het wrakke water

A podcast by Hi-Level Media

Categories:

10 Episodes

 1. #8 - Tussen twee vuren

  Published: 4/15/2024
 2. #7 - IJs en weder dienende

  Published: 4/7/2024
 3. TRAILER seizoen 2

  Published: 4/1/2024
 4. #5 - Steen des aanstoots

  Published: 3/31/2024
 5. #6 - De Zuiderzee komt op stoom!

  Published: 3/31/2024
 6. #4 - Koninklijk bezoek

  Published: 5/19/2022
 7. #3 - CSI Zuiderzee

  Published: 4/28/2022
 8. #2 - Het drama van Dinkla en de Drie Gebroeders

  Published: 4/14/2022
 9. #1 - Het mysterie van de Lutina

  Published: 3/31/2022
 10. Trailer Het wrakke water

  Published: 3/5/2022

1 / 1

Het wrakke water is een vierdelige podcast serie in opdracht van de provincie Flevoland. In deze serie proberen podcastmaker Jon Hille en maritiem archeoloog Yftinus van Popta een aantal scheepsrampen te reconstrueren die hebben plaatsgevonden op de voormalige Zuiderzee. De Zuiderzee werd in 1932 definitief afgesloten door de Afsluitdijk en veranderde in het IJsselmeer. Een deel daarvan werd ingepolderd en zo ontstonden Flevoland en de Noordoostpolder. Maar in de bódem van die polders liggen nog steeds de resten van de vele scheepswrakken die ooit vergingen op de Zuiderzee. En dat zijn er zoveel dat men spreekt van het grootste scheepskerkhof ter wereld op het land. Archeologen zijn al jaren bezig met het opgraven van die wrakken. Ze staan daarbij steeds weer voor een pittige puzzel. Wat waren dat voor schepen? Wie bevoeren ze?…. en waardoor zonken ze? Zijn er nog nazaten te vinden die deze verhalen kennen? En wat waren dat voor mensen die op en met het water leefden om te overleven? Daar is eigenlijk maar weinig over bekend. Samen met wetenschappers gaan we in Het wrakke water proberen om deze rampen te reconstrueren.

Visit the podcast's native language site