Tuesdays L'irradiador

L'irradiador

52 Episodes | Arts
Amb David Guzman. Dimarts, de 22 a 23 h

Episodes

Amb David Guzman. Dimarts, de 22 a 23 h. La literatura m�s n�mada i alternativa. Un recorregut pel pa�s per descobrir els escenaris literaris i els seus autors. Novel�les, contes i poemaris al costat dels seus autors i des de l'espai narratiu del llibre.