MHV-podden

A podcast by Mödrahälsovårdsenheten, Region Stockholm

137 Episodes

 1. Graviditetens psykologi och det psykologiska basprogrammet.

  Published: 3/5/2024
 2. Det här med alkohol och droger under och efter graviditet!

  Published: 2/15/2024
 3. Snus och nikotin ett folkhälsoproblem som börjar redan under fostertiden!

  Published: 1/31/2024
 4. Barnmorskeledd gynekologisk mottagning!

  Published: 1/25/2024
 5. Livmoderhalscancer går att utrota!

  Published: 1/3/2024
 6. Kvinnlig Könsstympning

  Published: 10/18/2023
 7. En Adjungerad Klinisk Adjunkts ansvar på BMM

  Published: 10/10/2023
 8. Universitetsbarnmorskan!

  Published: 9/27/2023
 9. Fysisk Aktivitet på Recept på barnmorskemottagning!

  Published: 9/19/2023
 10. En introduktion till MI det motiverande samtalet!

  Published: 9/12/2023
 11. Inskrivningsbesöket - Det första samtalet!

  Published: 9/4/2023
 12. Fertilitetsbehandling, det finns fler möjligheter än bara IVF!

  Published: 8/16/2023
 13. Rutinkollen - ett kvalitetssäkrande verktyg för dokumentation av arbetet på BMM.

  Published: 6/12/2023
 14. Abort - barnmorskans viktigaste roll!

  Published: 5/24/2023
 15. Malinamottagningarna och Verksamhetsstöd Malina

  Published: 5/15/2023
 16. Abort - myter och verklighet!

  Published: 4/25/2023
 17. DANA-studien - internetbehandling för gravida med depression!

  Published: 3/7/2023
 18. Diabetes: Ny rutin vid omhändertagande av insulinbehandlade gravida med graviditetsdiabetes

  Published: 10/27/2022
 19. Infektioner under graviditet

  Published: 10/26/2022
 20. Vaccination influensa

  Published: 10/19/2022

1 / 7

Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm producerar sin egen podcast - MHV-podden. Syfte: sprida kunskap digitalt, ta upp nyheter, reviderade riktlinjer. MHV-podden kommer innehålla intervjuer med kunniga personer som bjudits in för att berätta om sitt verksamhetsområde. Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm huvudsakliga uppdrag är: att ta fram landstingsövergripande medicinska och psykosociala riktlinjer gällande mödrahälsovårdens olika uppdrag. Ordna fortbildning för personal på Barnmorskemottagningar. Verka för välfungerande vårdkedjor; Barnmorskemottagning - Förlossning - Barnvårdcentral. Mödrahälsovårdsenheten ska vara uppdaterad gällande forskning och kunskapsläget för mödrahälsovårdens olika uppdrag. Mödrahälsovårdsenhetens överläkare och samordningsbarnmorskor är kontaktpersoner och sakkunniga gentemot mödrahälsovårdens olika samverkanspartners så som Kvinnoklinikerna, Barnahälsovården, Barn & Ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrin, Socialtjänst, Smittskyddsenheten och Regionalt Cancer Centrum.

Visit the podcast's native language site