Musikens Makt

Musikens Makt

42 Episodes | Music
Sveriges enda maoistiska musikpodd som tar tydligt avstånd från icke-maoistiska musikpoddar. Av och med Love Länn och Robert Huselius

Episodes

Sveriges enda maoistiska musikpodd som tar tydligt avstånd från icke-maoistiska musikpoddar. Av och med Love Länn och Robert Huselius.