NPF-podden

A podcast by UR – Utbildningsradion

Categories:

41 Episodes

 1. Sonen accepterar inte nya sambon

  Published: 6/30/2022
 2. Svårt att vara flexibel

  Published: 6/30/2022
 3. Syskon hamnar i skymundan

  Published: 6/30/2022
 4. Värderande ord stämplar elever

  Published: 6/30/2022
 5. Bemöta en elev i affekt

  Published: 6/30/2022
 6. Vikten av rutiner

  Published: 6/30/2022
 7. Tonåring som vill bestämma själv

  Published: 6/30/2022
 8. NPF-podden : Värderande ord stämplar elever

  Published: 12/2/2018
 9. NPF-podden : Sonen accepterar inte nya sambon

  Published: 11/25/2018
 10. NPF-podden : Tonåring som vill bestämma själv

  Published: 11/18/2018
 11. NPF-podden : Syskon hamnar i skymundan

  Published: 11/11/2018
 12. NPF-podden : Vikten av rutiner

  Published: 11/4/2018
 13. NPF-podden : Svårt att vara flexibel

  Published: 10/28/2018
 14. NPF-podden : Bemöta en elev i affekt

  Published: 10/21/2018
 15. NPF-podden : Helklass, ensam eller mitt emellan?

  Published: 2/19/2018
 16. NPF-podden : Hur förhålla sig till trotssyndrom?

  Published: 2/19/2018
 17. NPF-podden : Schemabrytande aktiviteter

  Published: 2/19/2018
 18. NPF-podden : Vill ha mycket uppmärksamhet

  Published: 2/19/2018
 19. NPF-podden : Skolan ser inte svårigheterna

  Published: 2/19/2018
 20. NPF-podden : Vuxen med adhd behöver hjälp att hålla ordning

  Published: 2/19/2018

1 / 3

För alla som är intresserade av frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo svarar på frågor och ger handledning om hur man kan hjälpa barn med särskilda behov.

Visit the podcast's native language site