Saturdays På minuten

På minuten

485 Episodes | Society & Culture
Hans Rosenfeldt och en pratglad panel som inte får tveka, upprepa sig eller lämna ämnet. Ansvarig utgivare: Katarina Svanevik

Episodes

Hans Rosenfeldt och en pratglad panel som inte får tveka, upprepa sig eller lämna ämnet. Ansvarig utgivare: Katarina Svanevik