Páter Peter Podcast

Páter Peter Podcast

Viera, náboženstvo, cirkev, rituály.

Episodes

Viera, náboženstvo, cirkev, rituály... možno pre niekoho synonymá, alebo aspoň rovnaká téma. Niekoho obsah týchto slov vytáča, niekoho upokojuje. Myslím však, že sú vždy dobrým námetom na rozhovor. Tento podcast chce byť prostriedok, aby sa cez rozhovor s rôznymi ľuďmi obraz o kňazoch, Cirkvi a viere ukázal v „normálnom“ svetle. Chcem klásť otázky a odpovedať na ne. Nechcem riešiť žiadne kontroverzné témy, chcem klásť otázky, počúvať a byť k dispozícii na dialóg. Ja nie som oficiálny hlas ani hovorca. Som normálny kňaz, ako mnohí, ktorý sa chce normálne rozprávať.