Svenska Larmsamtal

A podcast by: PodMe
Det är på liv och död. Följ med rakt in i larmsamtalet och det mest kritiska ögonblicket i en människas liv
Det är på liv och död. Följ med rakt in i larmsamtalet och det mest kritiska ögonblicket i en människas liv. Svenska larmsamtal är en dokumentär podcast där du får komma nära personerna som ringt 112. Svenska Larmsamtal produceras av Tredje Statsmakten Media för PodMe.Hör alla avsnitt av Svenska Larmsamtal hos PodMe!https://podme.com/se/svenska-larmsamtal