the RESUMÉ

the RESUMÉ

13 Episodes | Business
รายการที่ว่าด้วยเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของอาชีพต่างๆ ที่เราอาจจะเคยรู้จัก แต่ไม่เคยรู้อย่างลึกซึ้งว่าเขาทำงานกันอย่างไรดำเนินรายการโดย ‘ถนอม เกตุเอม’ จากเพจ Taxbugnoms และ ‘โอมศิริ วีระกุล’ ผู้เขียนหนังสือ ‘สิ่งที่เจ้านายไม่เคยบอก’ ผ่านการสัมภาษณ์ที่เข้มข้นยิ่งกว่าถูกสัมภาษณ์งาน

Episodes

รายการที่ว่าด้วยเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของอาชีพต่างๆ ที่เราอาจจะเคยรู้จัก แต่ไม่เคยรู้อย่างลึกซึ้งว่าเขาทำงานกันอย่างไรดำเนินรายการโดย ‘ถนอม เกตุเอม’ จากเพจ Taxbugnoms และ ‘โอมศิริ วีระกุล’ ผู้เขียนหนังสือ ‘สิ่งที่เจ้านายไม่เคยบอก’ ผ่านการสัมภาษณ์ที่เข้มข้นยิ่งกว่าถูกสัมภาษณ์งาน