Thought Leadership-podden

A podcast by Christian Helgesson, Ny Teknik Education

Categories:

39 Episodes

 1. Professionell kommunikation – presentationsteknik, situation och målgrupp

  Published: 5/27/2024
 2. En försvarsmarknad i snabb förändring – innovation, dual-use och näringslivets roll

  Published: 4/24/2024
 3. Supermaterialet Grafen - häng med i den snabba utvecklingen!

  Published: 2/22/2024
 4. Dynamiskt Cyberförsvar – Automated Moving Target Defence

  Published: 1/15/2024
 5. Generativ AI som programmeringsverktyg

  Published: 1/2/2024
 6. Digitala tvillingar och AI – en lyckad mix för optimerade affärs- och produktionsprocesser

  Published: 12/8/2023
 7. Carbon Capture Storage (CCS) – koldioxidlagring och EU:s utsläppshandelssystem

  Published: 10/31/2023
 8. Generativ Geo-AI – tillämpning, datainsamling, strategi och promptteknik

  Published: 10/26/2023
 9. CSDD – Direktivet som ska stärka företagens sociala och miljömässiga ansvar

  Published: 9/15/2023
 10. Generativ AI – användningsområden, affärspotential och risker

  Published: 5/25/2023
 11. Solenergi i det svenska energisystemet: Från vision till verklighet

  Published: 4/26/2023
 12. Cybersäkerhet i en konsoliderad IT-miljö

  Published: 3/31/2023
 13. Energieffektivisering – energikris, hållbarhet och digitalisering

  Published: 3/10/2023
 14. Cybersäkerhet – ökad beredskap och effektiva åtgärder

  Published: 2/21/2023
 15. Radikal affärsmodellinnovation av fordonsindustrin - the case of Lynk & Co

  Published: 1/23/2023
 16. Så skapar du hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär

  Published: 1/2/2023
 17. Teknisk innovation - så nyttjar du befintliga patent för en effektivare process

  Published: 12/5/2022
 18. Elektrifiering av transportsystemet – teknikomställning, nya affärsmodeller och autonoma system

  Published: 10/27/2022
 19. Distribuerat ledarskap som verktyg för innovation

  Published: 10/17/2022
 20. Vätgas i det svenska energisystemet - affärsperspektiv, applikationer och hållbart energisystem

  Published: 10/3/2022

1 / 2

Thought Leadership-podden är en B2B-podd inom Business-segmentet som inspirerar inom olika affärsrelaterade ämnesområden såsom affärsutveckling, affärskunskap, management, IT/Tech eller andra näraliggande strategiska kunskapsområden.Christian Helgesson intervjuar aktuella Thought Leaders inom olika kunskapsområden för att inspirera dig att förflytta din kunskapsfront och skapa förutsättningar för dig, ditt team och din organisation att ta en kompetensmässig tätposition.Thought Leadership-podden produceras av Ny Teknik Education.Ny Teknik Education är ett modernt utbildningsföretag som arrangerar utbildningar i gränslandet mellan teknik och affär för professionella målgrupper. Vi tror på en mixad modern pedagogik och varvar onlinebaserade kursmoment med traditionell klassrumsundervisning tillsammans med Sveriges främsta experter inom aktuella kompetensområden. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Visit the podcast's native language site