Ultimate Guitar Gear Podcast

A podcast by: En gitarr-podcast av och med Fredrik Heghammar, Ulf Edelönn och Fredrik Fölster
Välkomna till Ultimate Guitar Gear-Podcast. Vi som gör podden heter Fredrik Heghammar, Ulf Edelönn och Fredrik Fölster

108 Episodes

Välkomna till Ultimate Guitar Gear-Podcast. Vi som gör podden heter Fredrik Heghammar, Ulf Edelönn och Fredrik Fölster. Podden kommer handla om gitarrer och gitarrprylar och allt som snurrar runt detta. Vi drabbas regelbundet av ett sjukdomsliknande tillstånd som förkortas GAS (Gear Acquisition Syndrome) och vill dela våra erfarenheter med människor med samma intresse och sjukdomsbild.