Vejen til Viden

A podcast by Maja Randrup-Thomsen

Categories:

10 Episodes

 1. Design Thinking

  Published: 10/7/2021
 2. Gadamers hermeneutik

  Published: 5/4/2021
 3. Weick - Meningsskabelse, organisering, strategi og ledelse

  Published: 4/7/2021
 4. Lave og Wengers praksisfællesskaber

  Published: 4/1/2021
 5. Gergens socialkonstruktionisme

  Published: 3/24/2021
 6. Introduktion til Vervaeke

  Published: 3/10/2021
 7. Berger og Luckmann - Den sociale konstruktion af virkeligheden

  Published: 3/2/2021
 8. Organisatorisk Læring

  Published: 2/24/2021
 9. Boyatzis Intentional Change Theory

  Published: 2/11/2021
 10. Bourdieus begreber

  Published: 11/26/2020

1 / 1

Velkommen til Vejen til Viden - en podcast om noget af det teori og videnskabsteori, som du støder på igennem din universitetstid. Vi inviterer vores medstuderende til en faglig snak og gennemgang af forskellig teori, så du får et overblik over teorien samt idé til, hvordan du kan anvende teorien i dine undersøgelser og projekter.

Visit the podcast's native language site