Vejen videre med folkeskolereformen

A podcast by emu.dk - Børne og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Categories:

6 Episodes

 1. 7. Kommunal styring

  Published: 2/23/2021
 2. 6. Faglig og pædagogisk ledelse

  Published: 2/23/2021
 3. 5. En længere og mere varieret skoledag

  Published: 2/23/2021
 4. 2. Bevægelse

  Published: 2/23/2021
 5. 4. Undervisningsdifferentiering

  Published: 2/23/2021
 6. 3. Lektiehjælp og faglig fordybelse

  Published: 2/23/2021

1 / 1

Reformen af folkeskolen i 2014 blev startskuddet til et stort udviklingsarbejde på landets skoler med at få indført reformens mange elementer i hverdagen. Hvordan er arbejdet gået? Hvilke erfaringer har man gjort sig, hvilke udfordringer er man stødt på, og hvordan er reformens ambitioner blevet omsat til praksis? I podcastserien "Vejen videre med folkeskolereformen" stiller vi skarpt på de væsentligste resultater fra VIVE’s evaluering af reformen, og vi besøger en række skoler for at høre om det konkrete implementeringsarbejde.

Visit the podcast's native language site