پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ هفتم: انوری، شگفتِ ناشناخته؛ بخش اول از دو بخش

پادکست ادبیِ رادکست// Rad-Cast Literary Podcast - A podcast by Mehran Rad

Categories:

رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب  این قسمت: بخش نخست بررسی شعر انوری    نشر این قسمت: ۱۱نوامبر۲۰۱۹    ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم که سنجاقکِ در حالِ فرودآمدن را پشیمان نکنیم. قلمرو جایی‌ست که قلمِ ما در آن حکم می‌راند و چون خوب می‌نگیریم سرش از این حکمرانی سودا گرفته‌است: سعدیا! تا کی ازین نامه سیه‌کردن؟ بس که قلم را ز سر، از دستِ تو، سودا برخاست ------------------- رادکست در سه فضا مهمان گوش‌های شما می‌شود ر: روزها و هنوزها: گاه‌وبیگاه در جای‌جایِ تقویم آ: آدینه‌های ادبِ کهن؛ و د: دوشنبه‌هایی با طعمِ از چیزهای دیگر ------------------- دعوتید که یوتیوب قلمرو ادب را نیز بررسی بفرمایید https://www.youtube.com/channel/UCjFiHPclii5AF8oH8w-RRcw ------------------- ممنونیم که رادکست را به دوستان و ادب‌دوستان معرفی می‌کنید