پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ نهم: سرود آنکه رفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو و شعر

رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب  این قسمت:  بررسی شعر شاملو    نشر این قسمت: ۱۲نوامبر۲۰۱۹ برابر با ۲۱آذر۹۸ نودوچهارمین سال تولد بامداد ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم که سنجاقکِ در حالِ فرودآمدن را پشیمان نکنیم. قلمرو جایی‌ست که قلمِ ما در آن حکم می‌راند و چون خوب می‌نگیریم سرش از این حکمرانی سودا گرفته‌است: سعدیا! تا کی ازین نامه سیه‌کردن؟ بس که قلم را ز سر، از دستِ تو، سودا برخاست ------------------- رادکست در سه فضا مهمان گوش‌های شما می‌شود ر: روزها و هنوزها: گاه‌وبیگاه در جای‌جایِ تقویم آ: آدینه‌های ادبِ کهن؛ و د: دوشنبه‌هایی با طعمِ از چیزهای دیگر ------------------- دعوتید که یوتیوب قلمرو ادب را نیز بررسی بفرمایید https://www.youtube.com/channel/UCjFiHPclii5AF8oH8w-RRcw -------------------  ممنونیم که رادکست را به دوستان و ادب‌دوستان معرفی می‌کنید

Om Podcasten

رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب