رادکست۴؛ سومین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی

پادکست ادبیِ رادکست// Rad-Cast Literary Podcast - A podcast by Mehran Rad

Categories:

رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب قسمت چهارم: ادامه منظومه خسرو و شیرینِ نظامی نشر این قسمت: آدینه ۱۸اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۲۶مهر۹۸ خورشیدی ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم که سنجاقکِ در حالِ فرودآمدن را پشیمان نکنیم. قلمرو جایی‌ست که قلمِ ما در آن حکم می‌راند و چون خوب می‌نگیریم سرش از این حکمرانی سودا گرفته‌است: سعدیا! تا کی ازین نامه سیه‌کردن؟ بس که قلم را ز سر، از دستِ تو، سودا برخاست ------------------- رادکست در سه فضا مهمان گوش‌های شما می‌شود ر: روزها و هنوزها: گاه‌وبیگاه در جای‌جایِ تقویم آ: آدینه‌های ادبِ کهن؛ و د: دوشنبه‌هایی با طعمِ از چیزهای دیگر ممنون که رادکست را به دوستان و ادب‌دوستان معرفی می‌کنید