Luleåbiennalen 2020 - Radio 65.22

A podcast by: luleabiennial2020
Radio 65.22 är Luleåbiennalens digitala radio

16 Episodes

Radio 65.22 är Luleåbiennalens digitala radio. Ett tvärsnitt av biennalens tema och innehåll som förstärker och tillgängliggör skrivna texter, gestaltade situationer och konstnärliga röster.